2018 ÖGS Sınav Takvimi İş Başvuru Formu English   
Atlas EGS Atlas Hizmet/>
    <area shape=

GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Özel Güvenlik Danışmanlığı kapsamında aşağıda ana başlıkları belirtilen konular ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların karşı karşıya kalabilecekleri tehdit ve riskler uzman personel tarafından , yasal zeminde kalmak koşulu ile, detaylı bir şekilde yerinde incelenerek, uygulanması gereken güvenlik sistemleri ve işlemleri risk-zarar-maliyet dengesi gözetilerek işletmelerin güvenliği açısından uygulanabilir tedbirlerin alınması hususunda  uluslararası standartlarda raporlama hizmetlerinin verilmesidir.

1.Güvenlik Değerlendirmelerin yapılması ve güvenlik konusunda güncel gelişmeler konusunda bilgilendirmek.
2.Güvenlik Hizmetlerinin senaryoya uygun denetlemelerin yapılabilmesi ve tatbikatların  yaptırılması.
3. Elektronik ve Fiziki Güvenlik  standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi, bakımı ve raporlama hizmetleri.
4. Kurum ve kuruluşların risk analizlerinin yapılması
5. Kurum ve kuruluşlarının güvenlik planlarının yapılması
6. Yangın ve tabii afet planlarının yapılması
7. Acil eylem ve tahliye planlarının yapılması
8. Ticari ve finansal araştırmalar
9. Çalışanların veya işe başvuranların özelliklerinin araştırılması
10. Şirket içi yolsuzlukların araştırılması
11. Uzman güvenlik personelinin temini
12. 5188 nolu yasa kapsamında güvenlik personeli tazeleme eğitimleri yaptırılması
13. Silahlı güvenlik personelinin atışlarının yaptırılması

Ayrıca;

 • Risk analizleri
 • 5188 nolu yasa kapsamında koruma ve güvenlik planları ile,
 • 7126 nolu yasa kapsamında milli alarm ve sivil savunma planları yapılmaktadır.


 •    

    Tüm hakları saklıdır. atlasguvenlik.com.tr©2018
  Designed by Ege Bilişim ve Danışmanlık